Classroom Language Posters

petunjuk_poster

Cara Penggunaan Poster

                  
CL for Arabic (Teachers) CL for Arabic (Students) CL for Chinese (Teachers)
                  
CL for Chinese (Students) CL for French (Teachers) CL for French (Students)
                 
CL for German (Teachers) CL for German (Students) CL for ILFL (Teachers)
                    
CL for ILFL (Students) CL for Japanese (Teachers) CL for Japanese (Students)